פוסטים

שיעור הפיצוי הנפסק בגין פיטורין ללא עריכת הליך שימוע

הכלל הנהוג כיום בבתי הדין לעבודה, הוא כי סכום הפיצוי המרבי שיש לפסוק לעובד שפוטר שלא כדין הוא תשלום שאינו עולה על סכום השווה לשכר של שנה ורק במקרים חריגים יחויב המעסיק בתשלום העולה על שנת שכר. ראשית, חשוב לדעת, כי הפיצוי בגין הפרת הליך השימוע…