פוסטים

עובדים בעמידה? אולי כדאי שתשבו

חוק הזכות לעבודה בישיבה אשר עוגן בחקיקה בשנת 2007 ומוכר יותר בהגדרתו העממית כ"חוק הקופאיות" חל על כלל העובדים במשק וקובע כי על המעסיק להעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ולא למנוע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעביד שביצועה הרגיל …