פוסטים

פסק דין דיני עבודה

מה תוקפו של הסכם פשרה שנחתם בין עובד למעסיק במועד ניתוק יחסי העבודה ביניהם

זאת השאלה שהגיעה לפתחו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. תחילתו של המקרה, כאשר עובד פנה למשרדנו לפני כשנה ובאמתחתו הסכם פשרה אשר נוסח על ידי מעסיקו, לפיו נקבע כי ישולמו לו פיצויי פיטורין מלאים בסך של 70,000 ש"ח הכוללים את שהופרש לו לקרן הפנסי…

עובדים בעמידה? אולי כדאי שתשבו

חוק הזכות לעבודה בישיבה אשר עוגן בחקיקה בשנת 2007 ומוכר יותר בהגדרתו העממית כ"חוק הקופאיות" חל על כלל העובדים במשק וקובע כי על המעסיק להעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ולא למנוע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעביד שביצועה הרגיל …