פוסטים

פסק דין דיני עבודה

מה תוקפו של הסכם פשרה שנחתם בין עובד למעסיק במועד ניתוק יחסי העבודה ביניהם

זאת השאלה שהגיעה לפתחו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. תחילתו של המקרה, כאשר עובד פנה למשרדנו לפני כשנה ובאמתחתו הסכם פשרה אשר נוסח על ידי מעסיקו, לפיו נקבע כי ישולמו לו פיצויי פיטורין מלאים בסך של 70,000 ש"ח הכוללים את שהופרש לו לקרן הפנסי…