שיעור הפיצוי הנפסק בגין פיטורין ללא עריכת הליך שימוע

הכלל הנהוג כיום בבתי הדין לעבודה, הוא כי סכום הפיצוי המרבי שיש לפסוק לעובד שפוטר שלא כדין הוא תשלום שאינו עולה על סכום השווה לשכר של שנה ורק במקרים חריגים יחויב המעסיק בתשלום העולה על שנת שכר. ראשית, חשוב לדעת, כי הפיצוי בגין הפרת הליך השימוע…

הצבת מצלמות במקום העבודה על ידי המעסיק – כללי המותר והאסור

המציאות היא כי בעולם המודרני אנו מוקפים במצלמות. הן נמצאות כמעט בכל מקום בו אנחנו עוברים, בכביש או בצומת, במסעדה או בבית המלון. האם המעסיק רשאי להציב במקום העבודה מצלמות נסתרות או גלויות בכדי לעקוב אחר פעילות עובדיו או בכדי למנוע עבירות פליליות מצד…

עובדים בעמידה? אולי כדאי שתשבו

חוק הזכות לעבודה בישיבה אשר עוגן בחקיקה בשנת 2007 ומוכר יותר בהגדרתו העממית כ"חוק הקופאיות" חל על כלל העובדים במשק וקובע כי על המעסיק להעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ולא למנוע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעביד שביצועה הרגיל …