Entries by admin

הצבת מצלמות במקום העבודה על ידי המעסיק – כללי המותר והאסור

המציאות היא כי בעולם המודרני אנו מוקפים במצלמות. הן נמצאות כמעט בכל מקום בו אנחנו עוברים, בכביש או בצומת, במסעדה או בבית המלון. האם המעסיק רשאי להציב במקום העבודה מצלמות נסתרות או גלויות בכדי לעקוב אחר פעילות עובדיו או בכדי למנוע עבירות פליליות מצד לקוחותיו? האם לעובד קיימת ציפייה סבירה לפרטיות במרחב הפרטי שניתן לשימושו […]

עובדים בעמידה? אולי כדאי שתשבו

חוק הזכות לעבודה בישיבה אשר עוגן בחקיקה בשנת 2007 ומוכר יותר בהגדרתו העממית כ"חוק הקופאיות" חל על כלל העובדים במשק וקובע כי על המעסיק להעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ולא למנוע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעביד שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה. בפסיקת בתי הדין לעבודה ביישום החוק […]

עובד "חצי חינם" תבע בגין עמידה ממושכת – ויקבל 30,000 ש"ח

בתום מאבק משפטי ארוך נקבע כי כלל העובדים העוסקים באריזת מוצרים ברשת חצי חינם לא ייאלצו עוד לעמוד במהלך שעות העבודה. בפסק הדין שניתן בהסכמת הצדדים ע"י שופטת בית הדין האזורי לעבודה בת"א, נקבע כי רשת שיווק המזון "חצי חינם" תעמיד תוך 90 ימים לרשות כלל עובדיה, בכל רחבי הארץ, המועסקים באריזת מצרכים, כסאות ישיבה. […]