פוסטים מאת admin

תביעה נגד סוכנות ביטוח – הפלתה מועמדות לעבודה בשל הריון

מועמדת לעבודה פנתה למשרדנו והגישה תביעה של 100,000 ש”ח לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, זאת לאחר שנפסלה מועמדותה למשרה המוצעת רק בשל חשד המעסיק כי היא מצויה בשלבים התחלתיים של הריון.

פיצוי של 19,500 ש”ח לעובד הושעה מתפקידו

העובד הושעה מתפקידו ולאחר שבוע של המתנה החל לעבוד במקום עבודה אחר ובמקביל פנה למשרדנו לצורך ייצוגו. בית הדין האזורי לעבודה בת”א קיבל את תביעתו וקבע כי מאחר ולעובד לא הובהרה משמעות השעייתו ומשך ההשעיה, וכן מעסיקו ניתק עימו קשר, הרי שלמעשה נותר ללא מקור פרנסה ולפיכך, יש לראותו כמי שפוטר. בית הדין הנכבד גם […]

זכות הגישה של העובד לערכאות הנה זכות חוקתית

בית הדין הארצי לעבודה בירושלים קובע – זכות הגישה של העובד לערכאות הנה זכות חוקתית, והוא זכאי לקבל את יומו בביה”ד גם אם היו פגמים בהתנהלותו ועלה חשד כי ניצל לרעה את הליכי המשפט. משרדנו ייצג את העובד אשר ערער לבית הדין הארצי על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, לסלק על הסף את תביעתו […]

פיצויים של 85,500 ש”ח לעובד אבטחה

מאבטח, יליד שנת 1957, הועסק בחברת האבטחה “עמישב” כ-8 שנים, ופנה למשרדנו לאחר שהועבר בהחלטה חד צדדית מסניף הבנק בו תופקד כשומר לאורך כל שנות העסקתו, למשרת בודק בטחוני בסניף רשת שיווק המזון “חצי חינם”. הניוד בתפקיד בוצע באופן חד צדדי לאחר שמשטרת ישראל הנחתה את החברה להוציא את כלל המאבטחים המוצבים מטעמה בבנקים להכשרה […]

העובדים העוסקים באריזת מוצרים ברשת חצי חינם לא ייאלצו עוד לעמוד במהלך שעות העבודה

בתום מאבק משפטי ארוך נקבע כי כלל העובדים העוסקים באריזת מוצרים ברשת חצי חינם לא ייאלצו עוד לעמוד במהלך שעות העבודה. בפסק הדין שניתן בהסכמת הצדדים ע”י שופטת בית הדין האזורי לעבודה בת”א, נקבע כי רשת שיווק המזון “חצי חינם” תעמיד תוך 90 ימים לרשות כלל עובדיה, בכל רחבי הארץ, המועסקים באריזת מצרכים, כסאות ישיבה. […]

הפרש פיצויי פיטורין לאחר בדיקת זכויות העובדים

שלושה עובדים שהועסקו בחברת “פלאפון” פנו למשרדנו לאחר פיטוריהם, וזאת לצורך בדיקה שגרתית של זכויותיהם. בעיון ראשוני הכל נראה תקין, אך מניתוח תלושי השכר שלהם עלה כי ההפרשות לביטוח הפנסיוני ולקרן הפיצויים נעשו בחסר ועל בסיס שכר קובע נמוך משכרם בפועל. בהתאם לממצאים הוגשה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה. בפסק הדין שניתן לאחרונה בהסכמת הצדדים […]

פיצויים בסך 45 אלף ש”ח לעובדת

עובדת שהועסקה בחברת הביטוח “הכשרה” פנתה למשרדנו לאחר פיטוריה, וזאת לצורך בדיקה שגרתית של זכויותיה, וכעת תזכה לפיצוי בגובה של 45,000 ש”ח. בתביעה אשר הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב נטען כי החברה הזדרזה לפטר את העובדת המסורה כאשר נודע לה כי בכוונתה לעבור טיפולי פוריות, ובכך הפלתה אותה תוך הפרה בוטה של הוראות חוק […]

מה תוקפו של הסכם פשרה שנחתם בין עובד למעסיק במועד ניתוק יחסי העבודה ביניהם

זאת השאלה שהגיעה לפתחו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. תחילתו של המקרה, כאשר עובד פנה למשרדנו לפני כשנה ובאמתחתו הסכם פשרה אשר נוסח על ידי מעסיקו, לפיו נקבע כי ישולמו לו פיצויי פיטורין מלאים בסך של 70,000 ש”ח הכוללים את שהופרש לו לקרן הפנסיה, וזאת כנגד סילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו, וביקש […]

שיעור הפיצוי הנפסק בגין פיטורין ללא עריכת הליך שימוע

הכלל הנהוג כיום בבתי הדין לעבודה, הוא כי סכום הפיצוי המרבי שיש לפסוק לעובד שפוטר שלא כדין הוא תשלום שאינו עולה על סכום השווה לשכר של שנה ורק במקרים חריגים יחויב המעסיק בתשלום העולה על שנת שכר. ראשית, חשוב לדעת, כי הפיצוי בגין הפרת הליך השימוע על ידי המעסיק אינו מהווה פיצוי בגין נזק שאינו […]